Generalforsamlingen udskyldes!

Ikke så overraskende udskydes generalforsamlingen, der var indkaldt til torsdag den 23. april 2020. Udskydelsen er på ubestemt tid.
Da vi normalt er over 100 deltagere, må vi påregne, at der går en rum tid, før det igen bliver tilladt at samles så mange. Vi forventer derfor, at generalforsamlingen først kan afholdes efter sommerferien, forventeligt i første halvdel af september. Vi får se, hvordan det hele udvikler sig. Bliver det muligt før sommerferien, gør vi det.
Indkaldelse vil ske dels ved annonce i Villabyerne og dels ved mail til de af jer, vi har mailadresse på – og det er jo netop dig, ellers kunne du (formentlig) ikke se denne mail. Indkaldelsen vil ske med mindst 14 dages varsel.
Vi får et lille formelt problem med, at vedtægterne siger, at generalforsamling skal afholdes senest med udgangen af april måned. Det kan vi ikke overholde denne gang. Vi forestiller os ikke, at det vil give anledning til problemer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skovshoved Klampenborg området

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem er vi

Lokalområdet Skovshoved-Klampenborg ligger mellem Dyrehaven mod nord, Øresund og Charlottenlund Slotspark mod syd.

Området er et meget smukt, stilfærdigt og attraktivt villaområde, der gennem  lokalplaner er beskyttet med regler om grundstørrelser, og beskrivelser af bevaringsværdige huse og træer.

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening (SKGF) ser det som sin fornemste opgave at værne om områdets herlighedsværdier, og at arbejde for at nødvendige tiltag som nye lokalplaner, trafikreguleringer, skole- og institutionsbyggerier og meddelelse af byggetilladelser respekterer disse værdier.

Foreningen udfører sit arbejde til gavn for samtlige grundejere (ca.1500) i lokalområdet, dvs. uden hensyn til eventuelt medlemskab af foreningen.

Erfaringen har dog vist, at en stor medlemsskare styrker foreningens gennemslagskraft og påvirkningsmuligheder.

Derfor opfordrer vi alle grundejere til at blive medlem.

Kontakt bestyrelsen hvis du som grundejer har behov for hjælp og vejledning.

Kontakt

Bestyrelsen
Formanden
 
 
Bestyrelsen  | info@skgf.dk