Skovshoved Klampenborg området

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem er vi

Lokalområdet Skovshoved-Klampenborg ligger mellem Dyrehaven mod nord, Øresund og Charlottenlund Slotspark mod syd.

Området er et meget smukt, stilfærdigt og attraktivt villaområde, der gennem  lokalplaner er beskyttet med regler om grundstørrelser, og beskrivelser af bevaringsværdige huse og træer.

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening (SKGF) varetager grundejernes fælles interesser overfor Gentofte Kommune og andre offentlilge myndigheder.
 
Grundejerforeningen ser det som sin fornemste opgave at værne om områdets  særlige værdier af arkitektonisk og naturmæssig karakter, samt arbejde for at nødvendige tiltag som nye lokalplaner, trafikreguleringer og byggetilladelser respekterer disse værdier.

Grundejerforeningen udfører sit arbejde til gavn for samtlige grundejere (ca.1500) i lokalområdet, dvs. uden hensyn til eventuelt medlemskab af foreningen.

Erfaringen har dog vist, at en stor medlemsskare styrker foreningens gennemslagskraft og påvirkningsmuligheder. Derfor opfordrer vi alle grundejere til at blive medlem.

Kontakt bestyrelsen hvis du som grundejer har behov for hjælp og vejledning.

Kontakt SKGF

SKGF's hjemmeside er ved at blive fornyet.
Denne udgave af hjemmesiden er ikke blevet opdateret i længere tid.
SKGF's bestyrelse kan kontaktes på info@skgf.dk
SKGF - Bestyrelsen  | info@skgf.dk