Bliv medlem af grunejerforeningen

Du kan blive medlem af SKGF ved at sende en e-mail til
 
 
med oplysning om navn(e), adresse, e-mailadresse, hvortil opkrævningen skal sendes, og evt. mobilnummer.
 
Herudover kan der registreres yderligere én e-mailadresse (begge e-mailadresser vil modtage informationsmateriale fra SKGF). Herefter vil du/I modtage en e-mail med opkrævning af kontingent, for tiden DKK 150 om året.
 
 
 
 
 

Kontakt

SKGF - Bestyrelsen  | info@skgf.dk